Agentura domácí zdravotní a sociální péče

Kvalita agentury je zajištěna především odborným personálem, který je průběžně proškolován v nových trendech domácí péče. Zdravotní sestry mají kvalifikaci samostatně vykonávat jakékoliv zdravotnické úkony v domácím prostředí. Klademe velký důraz na zpětnou vazbu od klientů a rodinných příslušníků. Zdravotní stav klienta pravidelně konzultujeme s ošetřujícím lékařem. Cílem agentury je dosáhnout stabilizace či zlepšení zdravotního stavu klienta.

Ústecký kraj - Děčín, Česká Kamenice, Benešov n.Ploučnicí a okolí

Agentura komplexní domácí péče ANNA se sídlem Loubí 69, 405 01 Děčín vznikla před časem jako nestátní zdravotnické zařízení za účelem poskytování domácí zdravotní a pečovatelské péče pro všechny okruhy klientů, kteří naši péči potřebují. ADP byla zaregistrována Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem sociálních věcí a zdravotnictví pod čj. 2229/SZ/2008. Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení, které slouží klientům nejen v Děčíně, ale i v jeho okolí, např. Česká Kamenice, Benešov nad Ploučnicí a okolní obce. Kromě zdravotních služeb obdržela agentura Rozhodnutí o registraci pečovatelských služeb, vydané pod čj. 115/149373/2009/SOC/KUL v roce 2009. Tím se rozšířil rozsah možností poskytovaných služeb tak, aby byl komplexní a pro klienty zajišťoval komfort v tom, že klient od nás má zabezpečené jak zdravotní potřeby, tak i pečovatelské, tj. téměř všechny ostatní.

Středočeský kraj - Klučov, Český Brod, Pečky, Úvaly, Kostelec n. Č. lesy a okolí

V roce 2011 byla zaregistrována Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem sociálních věcí a zdravotnictví pod jednacím číslem 047523/2011/KUSK agentura ve Středočeském kraji. Agentura sídlí na adrese Klučov 168, 28201 Český Brod. Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení, které působí v obcích a jejich okolí jako jsou Český Brod, Pečky, Kostelec n. Č. lesy, Úvaly.