Co připravit před návratem svého blízkého z nemocnice nebo jiného zařízení?

Celá rodina se zcela jistě těší na návrat svého blízkého z nemocnice nebo podobného zařízení domů, do jeho oblíbeného prostředí, kde je mu dobře.
Před návratem je ale potřeba vyřešit některé záležitosti tak, aby pacient měl zajištěný komfort, který potřebuje ke své léčbě, s ohledem na svůj věk, zdravotní stav a možnosti.
 
Předně je potřeba zjistit, jaký druh péče bude náš blízký potřebovat. S tím poradíme buď my,nebo sociální sestra příslušného zařízení.
Pro všechny druhy péče – jak domácí zdravotní, tak i sociální služby, je potřeba zajistit pro pacienta (klienta) některé záležitosti:

 

 • Podle stavu rodinného příslušníka podat žádost o příspěvek na péči, pokud ho zatím nepobírá, v případě zhoršení zdravotního stavu a sebeobsluhy je možné podat žádost o zvýšení PNP. Příslušný formulář je ke stažení a internetových stránkách MPSV, lze jej také získat přímo na pobočce Úřadu práce v Děčíně.

  Vyplněný formulář se poté podává opět na pobočku Úřadu práce v Děčíně.

  Po podání žádosti přijde pracovník Úřadu práce na místní šetření, kde je předmětem zjištění, jaký je skutečný stav žadatele, jak je schopný sebeobsluhy, kdo vykonává pomoc, profesionální péči, zda je žadatel schopný některé úkony obstarat sám, jak komunikuje a další. Okruhy otázek jsou pro všechny žadatele stejné.

  Po vyhodnocení místního šetření je postupováno dále a jsou vyžádány zdravotní zprávy o žadateli. V případě, že máte jakékoli aktuální zdravotní zprávy u sebe, je vhodné kopie připojit přímo k žádosti.

  Po prozkoumání všech okolností je vydáno rozhodnutí.PNP je buď přiznán a je uvedeno v jaké výši, nebo je žádost zamítnuta. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání. 
 • Dále je nutné zjistit, jaká doporučení vydá ošetřující lékař v nemocnici nebo jiného zařízení, odkud je náš blízký propouštěn. Zda se bude jednat do domácí zdravotní péči, která je hrazena ze zdravotního pojištění, nebo zda se bude jednat o některý druh sociální služby, kterou si hradí klient sám. Obě služby je možné kombinovat, to znamená, že kromě zdravotní péče je možné sjednat i pečovatelskou službu. 

 • Po technické stránce je potřeba zajistit: - vhodné lůžko, kde bude náš blízký trávit pravděpodobně hodně času, kompenzační pomůcky – chodítko, invalidní vozík, berle, toaletní křeslo, koupací křeslo, ortézu, případně další pomůcky, podle aktuálního zdravotního stavu klienta.Všechny tyto pomůcky je možné zapůjčit, ale v případě, že o jejich použití rozhodne příslušný lékař, je možné tyto pomůcky získat ze zdravotního pojištění od své zdravotní pojišťovny.

  S poukazem na tyto pomůcky se jde přímo do prodejny, kde vše zajistí a přivezou vám uvedenou pomůcku na místo. 

 • Kromě kompenzačních pomůcek je nezbytně nutné zajistit: - pleny, podložky na lůžko, v případě hrozby vzniku dekubitů antidekubitní matraci a další antidekubitní podložky, vhodnou nádobu na podání pití (případně brčka), vhodné potraviny, v případě že se jedná o nutnost podání speciální výživy, např. nutridrinky, lze tyto získat přes nutriční sestru v nemocnici. 

 • Je potřeba vzít také v úvahu prostor, ve kterém bude náš blízký na lůžku trávit svůj čas. Je tedy vhodné zajistit televizi, rádio, knihy, noviny, časopisy. V případě zahájení některé sociální služby je námi provedeno sociální šetření a vyhotoven individuální plán průběhu sociální služby, kde jsou uvedena přání, záliby a možnosti klienta a tento plán je poté naplňován a upravován dle možností a dalších skutečností. 

 • Pro svého blízkého musíme dále zajistit dovoz teplých potravin, zpravidla jsou to obědy. Rozvozové firmy se najdou na internetu, lze se zeptat i ve školních jídelnách – ty sice nerozváží, ale pokud je v rodině někdo schopný pro obědy dojít, je i toto možné. 

 • Dále je nutné dohodnout, kdo zajistí nákupy, úklid a chod domácnosti. Drobné nákupy, menší úklid a umytí nádobí zajistíme v rámci pečovatelské služby. Na velký úklid je nutné objednat profesionální firmu – i ty v Děčíně a okolí existují a je možné je opět najít na internetu. 

 • Při zajištění všech potřeb pro svého blízkého je možné využít naše poradenství a konzultace, které jsou bezplatné.

 

Péče doma.

Často se setkáváme s tím, že klienti požadují, abychom jejich blízkým poskytli péči, která je tzv. vrátí do života. Již při sjednání péče a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu klienta, jeho věku a schopnostem, upozorňujeme rodiny, že rehabilitace se musí provádět právě s ohledem na stav a věk klienta, nelze čekat, že člověk, který ležel několik týdnů v nemocnici nebo LDN, bude za pár dnů chodit a bude soběstačný.

Nechte svoje blízké odpočívat. Nenuťte je ke sportovním výkonům. Ze zkušenosti víme, že klienty v určitém věku a stavu unaví jídlo, hygiena, nechtějí už ani koukat na televizi, nečtou…… Není rozhodně správné, nechat je jen tak, ale také není správné je nutit k pohybu, který je bolí, který už nechtějí. Chtějí svůj klid a je jim obtížné se nutit do pohybu. V praxi často slyšíme větu: „ ještě minulý týden maminka (tatínek) chodila, proč tedy teď ne?“ Rodina se neumí smířit s nevyhnutelným –  člověk stárne, mění se jeho duševní i fyzické schopnosti a není možné po něm požadovat výkony, které podával v minulosti. Je těžké se s tím vyrovnat, smířit. I proto je možné obrátit se na nás o radu.

V domácím prostředí je nejlepší nechat čas a prostor svému blízkému k tomu, aby si pokud možno určil, co chce dělat, kdy to chce dělat a s kým to chce dělat. Není vhodné nutit rehabilitaci v době, když je klient unavený a jeho životní rytmus je jiný. Někomu vyhovují určité úkony dopoledne, jinému odpoledne.

 Vždycky je vhodné v rozumné míře nabízet možnosti, které existují, tj. aktivity, rehabilitace, společenské aktivity, kontakt se sociálním prostředím atd. Možností je spousta, ale není vždy snadné určit, které z možností jsou vhodné právě pro našeho blízkého. Všechny aktivity se mají pouze nabízet a nikoli přikazovat. Často příkazy – „musíš“, „nesmíš“, „nejde to“, „půjde to“. Tato slova ne vždy vyvolávají pozitivní reakci. Je potřeba si uvědomit, že náš blízký má svoje touhy, plány a hlavně možnosti. Ne vždy jeho možnosti odpovídají vašim představám. Právě proto se s každým klientem, s každou rodinou, setkáváme jednak při příjmu klienta jak do terénní tak do odlehčovací péče, provádíme sociální šetření, kde se snažíme zjistit možnosti klienta, rodiny a okolí. Na základě toho pak doporučujeme postup, vytváříme buď ošetřovatelské plány nebo individuální plány průběhu sociální služby a to v souvislosti, o kterou službu jde.

 

Rádi poradíme

V rámci spolupráce s rodinami nabízíme také nejen setkání s rodinami v průběhu péče, ale také nácvik a zaučení nejrůznějších dovedností. 

První možností je, že po předchozí domluvě o termínu provedeme ukázky a nácvik péče o svého blízkého v našem zařízení – odlehčovací služba na adrese Loubí 69, Děčín, kde probíhají nejrůznější konzultace, poradenství, ukázky a vše co souvisí s péčí.

Druhou možností je sjednání schůzky před přijetím klienta do péče přímo u něho v bytě nebo tam, kde bude rodina za naší pomoci pečovat. Na místě jsme schopni vyhodnotit situaci, poradit, jaké pomůcky by bylo vhodné pořídit, např. postel, koupací zařízení atd. Předvedeme nejrůznější techniky práce s klientem, zejména je zájem o nácvik podání potravin, pití, hygienu. Rádi předvedeme naše koupací zařízení – nafukovací vanu, kterou je možné použít přímo na lůžku klienta. Klient má komfortní koupání v tekoucí vodě, sprchu, a to vše přímo na lůžku. Odpadá často složitý přesun do koupelny, která zejména v panelákových bytech není dostatečně prostorná k tomu, aby se tam klient dostal např. z invalidním vozíkem. Důležité je také například to, jak měnit plenu, jak manipulovat s nemohoucím klientem na lůžku, jak ho přetáčet a tím si péči usnadnit atd. To jsou jenom některé z ukázek toho, co jsme schopni klientům a jejich pečujícím rodinám předvést, proškolit.

Proškolení provedeme podle potřeby nejen za účasti klienta (nebo před jeho návratem do domácího prostředí), ale i s rodinou. Figurantem je buď někdo z rodiny nebo náš zaměstnanec.

S nácvikem sociální péče souvisí také nácvik péče zdravotní, například zaučení aplikace inzulínu, nácvik sebeobsluhy v podání léků, pitný režim. V neposlední řadě je to také použití různých ortéz, práce s nimi. Naše pracovnice, které přímo v bytě klienta prodání ošetřovatelskou rehabilitaci, nacvičí s rodinami i klientem takové dovednosti, jako jsou přesuny na lůžko, z lůžka, na invalidní vozík, toaletní židli, na normální křeslo atd. Vše se řídí aktuálním zdravotním stavem klienta a jeho možnostmi.

Skutečně je lepší nebát se, oslovit náš tým a využít možnosti nácviku, než se trápit v domácnosti s tím, co nejde zvládnout. Ve skutečnosti se vždycky najde cesta, jak péči zvládnout a využít nejrůznějších dovedností kvalifikovaných odborníků.